Dzień: 2018-04-26

Zapytanie ofertowe z dn. 26.04.2018

26/04/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne […]