Dzień: 2018-08-28

Zapytanie ofertowe z dn. 28.08.2018

28/08/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób […]

Zapytanie ofertowe

28/08/2018

W związku z realizacja projektu pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata […]