Aktualności

Wyniki zapytania ofertowe 3/RPSW/2018 – v1

7/09/2018

W związku z realizacja projektu pt. „nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRETENDER Adrian Wronka, informuje, iż […]

Wyniki Zapytanie ofertowe 2/RPSW/2018

6/09/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób […]

Zapytanie ofertowe z dn. 28.08.2018

28/08/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób […]

Zapytanie ofertowe

28/08/2018

W związku z realizacja projektu pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata […]

Szacowanie

22/08/2018

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17 planuje zakup usługi  polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i […]

Zapytanie ofertowe z dn. 03.07.2018 r.

3/07/2018

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup usługi polegającej na  na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego. Planowany okres wykonania zamówienia: od sierpień – październik 2018, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania […]

Oświadczenie benficjenta

25/05/2018

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Prosimy zatem o zapoznanie się z Oświadczeniem Beneficjenta PRETENDER Adrian Wronka. Jednocześnie Beneficjent informuje, iż w chwili otrzymania zaktualizowanych wzorów dokumentów projektowych od Instytucji Zarządzającej – […]

Zapytanie ofertowe z dni 21.05.2018 r.

21/05/2018

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomie A. Planowany termin realizacji usługi maj – czerwiec 2018r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny RR_PODRĘCZNIKI KOMPUTEROWE_21.05.2018

Wyniki zapytanie ofertowego

14/05/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, informuje iż wyłoniono wykonawcę świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne […]

Zapytanie ofertowe z dn. 26.04.2018

26/04/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne […]