Polityka prywatności

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Jako administrator danych osobowych PRETENDER informuje, iż:

– podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy,

– przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, modyfikowania, zmieniania i usuwania,

– dane mogą być udostępnione przez PRETENDER Adrian Wronka podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów,

– przysługuje Państwu prawo wniesienia skargo do organu kontrolnego.

Inspektorem Ochrony Danych jest: Adrian Wronka, awronka@pretender.pl