Aktualności

Zapytanie ofertowe z dn. 20.04.2018

20/04/2018

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup i dostarczenie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 i A2. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): IV-V 2018 r.,z […]

Zapytanie ofertowe z dn. 20.04.2018

20/04/2018

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup usługi polegającej na  przygotowaniu i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego […]

Informacja – egzaminy TELC / ECCC lub równoważne

20/04/2018

Beneficjent informuje, iż zgodnie z zaakceptowaną aktualizacją wniosku o dofinansowanie Uczestnik / Uczestniczka projektu może przystąpić do egzaminu zewnętrznego TELC / ECCC lub równoważnych.