Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 20.04.2018

Kategoria Aktualności

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup usługi polegającej na  przygotowaniu i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny.

Załącznik – SZACOWANIE_KURS KOMPUTEROWY (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *