Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 20.04.2018

Kategoria Aktualności

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup i dostarczenie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 i A2. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): IV-V 2018 r.,z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny

RR_PODRĘCZNIKI ANG_A1 I A2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *