Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 03.07.2018 r.

Kategoria Aktualności

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup usługi polegającej na  na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego. Planowany okres wykonania zamówienia: od sierpień – październik 2018, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny.

szacowanie – załącznik