Treść artykułu

Szacowanie

Kategoria Aktualności

PRETENDER Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 290-447 Łódź, w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17 planuje zakup usługi  polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Projekt  obejmuje 216 Uczestników Projektu.

Planowany termin realizacji zamówienia (terminy usługi): wrzesień 2018 r. – kwiecień 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

RR_KURS KOMPUTEROWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *