Treść artykułu

Wyniki zapytanie ofertowego

Kategoria Aktualności

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, informuje iż wyłoniono wykonawcę świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 2160 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Wyniki opublikowano na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107419

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *