Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dni 21.05.2018 r.

Kategoria Aktualności

PRETENDER ADRIAN WRONKA, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17  planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomie A. Planowany termin realizacji usługi maj – czerwiec 2018r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny

RR_PODRĘCZNIKI KOMPUTEROWE_21.05.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *